Opiekanie jest chyba najbardziej powszechnym procesem stosowanym do obróbki produktów spożywczych. Mięso, wędliny, nabiał, pieczywo, ciasta, warzywa, owoce, wszystko właściwie co nadaje się do jedzenia można opiekać zwiększając zdecydowanie walory smakowe produktu i wydłużając jego termin przydatnoćci do spożycia.


Do opiekania produktów spożywczych, które wymagają obróbki termicznej w temperaturach od 160ºC do 240ºC stosowane są opiekacze. Znajdujące się w komorze opiekacza powietrze ogrzane do odpowiedniej temperatury zostaje rozprowadzone po komorze za pomocą dyfuzorów i wentylatorów. Powietrze znajdujące się w stanie ciągłego ruchu powoduje równomierne opiekanie produktu. Nadmiar pary wodnej powstającej podczas procesu odprowadzany jest przez zawór wyrównawczy.


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.