Ekstrudaty to produkty powstałe podczas termoplastycznego przetwarzaniu surowców pochodzenia biologicznego na cele spożywcze i paszowe. Proces ekstruzji polega na przetłaczaniu surowców pochodzenia biologicznego pod wysokim ciśnieniem (do 80 bar) i w wysokiej temperaturze (do 150°C). Proces ten jest realizowany w ekstruderze, którego głównym organem roboczym jest para ślimaków umieszczonych w obudowie cylindra, gdzie następuje zagotowanie uplastycznionej masy. Materiał po przetłoczeniu przez otwory gwałtownie ekspanduje. Otrzymany ekstrudat ma budowę podobną do plastra miodu, którą kształtują wiązki stopionych włókien białkowych.

Ekstruder, zasadniczy element technologii ektruzji, jest dwuślimakową wytłaczarką, w której dzięki jednoczesnemu działaniu temperatury, ciśnienia i sił ścinających przetwarzany surowiec jest ogrzewany, plastyfikowany, a następnie formowany podczas przechodzenia przez głowice. W czasie transportu przez cylinder ekstrudera surowiec ulega zasadniczym przemianom strukturalnym, polegającym głównie na kleikowaniu i dekstrynizacji skrobi i denaturacji białek.

W nasze ofercie oferujemy budowę linii do ekstruzji.