Płuczka komorowa

Płuczka Komorowa z Funkcją Osuszania PKO jest urządzeniem przeznaczonym do ciśnieniowego mycia i/lub płukania oraz osuszania elementów i detali metalowych, np. złącz elektrycznych po procesie galwanizacji, a także innych elementów. Pracę z urządzeniem ułatwia wysokiej jakości automatyka – szafa sterownicza posiada zainstalowany wyświetlacz LCD 4” (w wariancie monochromatycznym lub kolorowym). Urządzenie posiada możliwość regulacji ciśnienia, temperatury wody oraz natężenia przepływu powietrza w zależności od specyficznych cech mytego i osuszanego materiału.

Praca urządzenia może zostać zaprogramowana z podziałem na maksymalnie 6 kroków zróżnicowanych pod kątem czasu trwania i parametrów procesu, tj. rodzaju użytej wody (woda wodociągowa lub woda zdemineralizowana) i jej temperatury, ciśnienia wody, ciśnienia i temperatury powietrza procesowego. W przypadku mycia elementów można zastosować odpowiedni detergent.

Na życzenie klienta możliwa jest modyfikacja wymiarów urządzenia oraz wewnętrznej ramki tak, aby odpowiadała kształtowi i gabarytom płukanych elementów.