Stanowiskowy podest grzejny

Gotowy do natychmiastowego użycia, stanowiskowy podest grzejny z aluminiową, antypoślizgową nawierzchnią, jest podstawowym lub dodatkowym źródłem ciepła o dużej efektywności i niskim koszcie eksploatacji.
Podest grzejny może być używany do:

– bezpośredniego ogrzewania osób na stanowiskach pracy

– ochrony przed zamarzaniem produktów płynnych

– ochrony przed zbrylaniem się produktów sypkich

– rozmrażania i ogrzewania dowolnych towarów.

Podest grzejny jest estetycznie wykonany, dlatego znakomicie nadaje się do stosowania wewnątrz obiektów, a dzięki dużej mocy grzejnej doskonale sprawdza się również przy pracy na wolnym powietrzu (stoiska handlowe, imprezy plenerowe itp.).