Suszarnia Komorowa Konwekcyjna SKKw jest przeznaczona do suszenia produktów spożywczych, owoców, warzyw, ziół, grzybów, biomasy, a także do osuszania powierzchni zewnętrznej materiałów takich jak lakierowane cegły klinkierowe, lakierowane płytki elewacyjne, lakierowane lub żywicowane elementy karoseryjne.

Suszarnia posiada 25 tac suszarniczych o powierzchni 0,5m2.

Zasilana jest energią elektryczną, gazem ziemnym lub gazem propan-butan.

W ramach dodatkowego wyposażenia oferujemy wózek jezdny, który znacznie usprawnia proces załadunku i wyładunku wsadu oraz pozwala na skuteczniejsze wykorzystanie urządzenia.

Proces suszenia zachodzi w temperaturze od 40ºC do 100ºC i polega na przejmowaniu wilgoci z suszonego materiału przez strumień powietrza o odpowiedniej temperaturze. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane za pomocą dyfuzorów z nawiewnikami rozlokowanymi wzdłuż komory. Przepracowane powietrze po wchłonięciu wilgoci odprowadzane jest za pomocą wentylatorów.

Suszarnia pracuje w systemie porcjowym. W zależności od typu suszarni materiał do suszenia jest układany na wózki lub szuflady. Ściany  suszarni zbudowane są z płyt silikatowych z wełną mineralną.

Automatyka jest oparta na bazie sterowników Siemens lub Schneider.

Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

Parametry techniczne
 • Maksymalna moc grzewcza do 600 kW
 • Drzwi zamykane na klucz dla ograniczenia dostępu lub alarm dźwiękowy otwarcia drzwi.
 • Alarm nieosiągnięcia lub przekroczenia temperatury.
 • Lewo lub prawostronne zawieszenie drzwi.
 • Przepusty dla przeprowadzenia okablowania innych urządzeń.
 • Krótki czas nagrzewania.
 • Każdą suszarnię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

SUSZARNIA SKKw z detektorem substancji łatwopalnych – suszarnia komorowa konwekcyjna, jednodrzwiowa, posadowiona na stopach, wyposażona w detektor gazów DEX®. Sterowanie automatyczne na podstawie algorytmów uzgodnionych z Zamawiającym, szafa sterownicza z kolorowym wyświetlaczem dotykowym, automatyka wyposażona w bariery i separatory EX, nagrzewnica elektryczna trójfazowa (3 grzałki x1,8 kW/400 V) umieszczona w cokole suszarni , wentylator promieniowy do odprowadzania powietrza.

Powietrze (normal 20⁰C) czerpane z hali przez czerpnię z filtrem powietrznym ogrzane w nagrzewnicy elektrycznej zostaje zassane do wnętrza komory przez kratownicę umieszczoną w podłodze komory. Grzałki elektryczne oddzielone  od komory przegrodą z blachy perforowanej. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone przez anemostat znajdujący się w suficie komory na zewnątrz za pomocą wentylatora promieniowego wyciągowego umieszczonego na zewnątrz hali lub za komorą suszarni.

Suszarnia pracuje w systemie porcjowym.

Automatyka jest oparta na bazie sterowników Siemens lub Schneider.

Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

Suszarnia Komorowa Wózkowa Konwekcyjna SKWKw przeznaczona jest do suszenia warzyw, owoców, granulatów, ziół, grzybów. Jest suszarnią jednodrzwiową lub dwudrzwiową wyposażoną w jeden lub więcej wózków suszarniczych.

Suszarnia jest zasilana z nagrzewnicy elektrycznej, gazowej, olejowej lub na pellet.

Proces suszenia polega na doprowadzaniu ogrzanego powietrza pod/nad każdą tacę suszarniczą przez nawiewniki dyfuzorów umieszczonych w ścianach komory. Kierunek przepływu powietrza zmieniany jest cyklicznie. Suszarnia pracuje w trybie porcjowym.

Suszenie materiału odbywa się w komorze suszarni na wózkach suszarniczych ustawionych szeregowo na torowisku. Proces suszenia polega na naprzemiennym doprowadzaniu ogrzanego  powietrza pod każdą tacę suszarniczą przez nawiewniki dyfuzorów umieszczonych w bocznych ścianach komory suszenia. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone na zewnątrz komory przez kanał wylotowy.

Maksymalne zużycie gazu ziemnego

[m3/h]

6,3

Średnie zużycie gazu ziemnego

[m3/h]

4,0

Zainstalowana moc cieplna

[kW]

63

Moc elektryczna wentylatora nawiewowego

[kW]

3,0

Maksymalna temperatura powietrza procesowego

[⁰C]

140

Parametry techniczne
 • Sterowanie automatyczne (sterowniki i rozszerzenia firmy Schneider, elementy automatyki firmy Telemequanice i Omron)
 • Pomiar temperatury powietrza procesowego
 • Regulacja temperatury powietrza procesowego
 • Regulacja kierunku przepływu powietrza procesowego
 • Regulacja częstotliwości zmian kierunku powietrza procesowego
 • Regulacja natężenia przepływu powietrza procesowego
 • Pomiar temperatury materiału na dowolnej tacy

Zastosowanie suszenia kontaktowego  nie wymaga budowy klasycznej komory suszarniczej z wieloma jej elementami, systemem dystrybucji powietrza, wrót, izolacji ścian komory suszarniczej itd. Do zainstalowania regału wystarczy pomieszczenie, które jest zabezpieczone przed wiatrem i deszczem. Proponujemy Państwu budowę regałów suszarniczych kontaktowych, uzbrojonych w wodny system ogrzewczy zasilany parą wodną lub wodą. Temperatura suszenia regulowana jest wysokością płomienia palnika w piecu oraz natężeniem przepływu wody lub pary wodnej . Nad regałami okapy odprowadzające przepracowane powietrze z hali. Regał Suszarniczy Kontaktowy dodatkowo może być wyposażony  w wózek załadowczy, co znacznie przyspiesza proces załadunku i rozładunku matriału do suszenia.

Zalety regałów suszarniczych kontaktowych:

 • Niższy koszt budowy w porównaniu z kosztem budowy klasycznej suszarni komorowej kontaktowej
 • Niższe zużycie energii elektrycznej podczas pracy instalacji  w porównaniu  z klasyczną suszarnią komorową.
 • Możliwość ciągłego kontrolowania procesu suszenia bez konieczności otwierania wrót jak w przypadku suszarni komorowych
 • Praca strefowa niezależna tzn. w zależności od potrzeb może  pracować cały regał lub wydzielona jego część

Tace mogą być zintegrowaną częścią poziomów grzejnych dzięki zastosowaniu systemu PILLOW PLATES firmy ACO-ENGINEERINGTM

Suszarnia Komorowa Pulsacyjna SKPl jest przeznaczona do suszenia materiałów sypkich i zbrylonych.

Suszarnia składa się z czterech komór, z których każda może pracować indywidualnie. W każdej komorze znajduje się skrzyniopaleta wypełniona materiałem do suszenia.

Proces suszenia zachodzi w  temperaturze  do 250ºC i polega na przejmowaniu wilgoci z suszonego materiału przez strumień ogrzanego powietrza. Ogrzane powietrze jest rozprowadzane pulsacyjnie za pomocą dyfuzorów z nawiewnikami zamontowanymi w skrzyniopalecie. Załadunek materiału do skrzyniopalet odbywa się na zewnątrz suszarni. Po załadunku skrzyniopaleta z wsadem umieszczana jest w komorze. Dzięki specjalnej konstrukcji skrzyniopalety ogrzane powietrze podawane  do komory rozprzestrzenia się  pulsacyjnie po komorze powodując chwilowy wzrost ciśnienia ogrzanego powietrza. Zastosowana pulsacja zwiększa zdolność wnikania ogrzanego powietrza w głębsze struktury suszonego materiału. Przepracowane powietrze po wchłonięciu wilgoci odprowadzane jest przez zawór rozprężny.

Ściany suszarni zbudowane są z płyt silikatowych z wełną mineralną.

Suszarnia pracuje w systemie porcjowym.

Automatyka jest oparta  na bazie sterowników Siemens lub Schneider. Przebieg procesu suszenia jest monitorowany za pomocą urządzeń pomiarowych kontrolujących temperaturę powietrza nawiewanego i temperaturę powietrza wylotowego.

Parametry techniczne
 • Maksymalna moc grzewcza 1000 kW
 • Każdą suszarnię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.