Suszarnia Tunelowa Wózkowa STKw przeznaczona jest do suszenia warzyw, owoców, granulatów, ziół, grzybów. Jest suszarnią jednodrzwiową lub dwudrzwiową wyposażoną w minimum 3 wózki suszarnicze.

Suszarnia jest zasilana z nagrzewnicy elektrycznej, gazowej, olejowej lub na pellet.

Proces suszenia polega na doprowadzaniu ogrzanego powietrza pod/nad każdą tacę suszarniczą przez nawiewniki dyfuzorów umieszczonych w ścianach komory. Kierunek przepływu powietrza zmieniany jest cyklicznie. Suszarnia pracuje w trybie porcjowym i ciągłym.

Suszenie materiału odbywa się w komorze suszarni na wózkach suszarniczych ustawionych szeregowo na torowisku. Proces suszenia polega na naprzemiennym doprowadzaniu ogrzanego  powietrza pod każdą tacę suszarniczą przez nawiewniki dyfuzorów umieszczonych w bocznych ścianach komory suszenia. Przepracowane powietrze zostaje odprowadzone na zewnątrz komory przez kanał wylotowy.

Parametry techniczne
 • Sterowanie automatyczne (sterowniki i rozszerzenia firmy Schneider, elementy automatyki firmy Telemequanice i Omron)
 • Pomiar temperatury powietrza procesowego
 • Regulacja temperatury powietrza procesowego
 • Regulacja kierunku przepływu powietrza procesowego
 • Regulacja częstotliwości zmian kierunku powietrza procesowego
 • Regulacja natężenia przepływu powietrza procesowego
 • Pomiar temperatury materiału na dowolnej tacy

Suszarnia Taśmowa Promiennikowa STPr przeznaczona jest do dosuszania materiałów jednorodnych i jednolitych, takich jak ekstrudaty i drobne granulaty. Suszarnia STPr wykorzystuje promieniowanie podczerwone, które jest silnie absorbowane przez cienką, powierzchniową warstwę suszonego materiału. W produktach ekstrudowanych, porowatych, penetracja promieniami podczerwonymi jest szczególnie skuteczna. Ułożony na taśmociągu materiał przemieszcza się wzdłuż komory tunelu. Ciepło powietrza wykorzystanego wewnątrz tunelu jest używane ponownie do wstępnego ogrzania nowej porcji powietrza procesowego, obniżając jego wilgotność względną. System cyrkulacji powietrza podnosi sprawność energetyczną urządzenia. Źródłem promieniowania podczerwonego są promienniki elektryczne lub gazowe. W suszarni tunelowej promiennikowej zastosowano nowoczesny układ kontroli i sterowania pozwalający elastycznie dopasować parametry pracy do potrzeb różnych surowców i etapów suszenia.

Parametry techniczne
 • W zależności od długości taśmociągu, zainstalowanej mocy grzewczej oraz rodzaju suszonego materiału proponujemy Państwu duży wybór suszarni tunelowych promiennikowych.
 • Każdą suszarnię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Suszarnia Tunelowa Konwekcyjna STKw służy do suszenia wszelkiego typu produktów przemysłowych nasączonych rozpuszczalnikami takimi jak np. cykloheksan, ksylen, etanol, metanol. Materiał do suszenia ułożony na taśmociągu przemieszcza się wzdłuż komory tunelu. Ciepło powietrza wykorzystanego wewnątrz tunelu jest używane ponownie do wstępnego ogrzania nowej porcji powietrza procesowego. System cyrkulacji podnosi sprawność energetyczną urządzenia. Powietrze ogrzane do odpowiedniej temperatury doprowadzane jest do komory tunelu za pomocą wentylatora. Rozlokowanie wzdłuż komory tunelu dyfuzorów z nawiewnikami gwarantuje równomierne rozprowadzenie ogrzanego powietrza w całej objętości komory. Ściany komory zbudowane są z płyt typu „sandwich z pianką poliuretanową wewnątrz. Wnętrze komory wykonane jest ze stali kwasoodpornej.

Parametry techniczne
 • W zależności od długości taśmociągu, zainstalowanej mocy grzewczej oraz rodzaju suszonego materiału proponujemy Państwu duży wybór suszarni tunelowych konwekcyjnych.
 • Każdą suszarnię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Słoma jest doskonałym surowcem do produkcji brykietów czy pelletów. Aby jednak można było produkować z niej brykiety czy pellety słoma musi posiadać wilgotność 15% – 20%. Kostki słomy prasowane na mokro mają zawartość wody 30% – 40%. Do produkcji brykietów czy pelletów stosowana jest technologia oparta na rozdrabnianiu mokrej kostki szarpakiem, następnie suszenie rozdrobnionej słomy, pelletowanie lub brykietowanie. Rozdrabnianie szarpakiem mokrej słomy powoduje szybkie zużywanie noży szarpaka i w konsekwencji częste awarie szarpaka. Proponujemy metodę polegającą na suszeniu kostki słomy w Suszarni Tunelowej Konwekcyjnej do Suszenia Słomy STKSS, następnie rozdrabnianiu suchej słomy szarpakiem, potem pelletowaniu lub brykietowaniu. Suszenie polega na podawaniu gorącego powietrza bezpośrednio do wnętrza kostki przez nakłucie każdej kostki nawiewnikami iniekcyjnymi rozmieszczonymi w taki sposób, aby gorące powietrze mogło precyzyjnie dotrzeć do każdego punktu wnętrza kostki. Gorące powietrze z nawiewników iniekcyjnych penetruje wnętrze kostki odbierając parę wodną aż do osiągnięcia oczekiwanej  wilgotności. Suszarnia pracuje w systemie porcjowym lub ciągłym.

Parametry techniczne
 • Maksymalna moc grzewcza do 1500 kW
 • W zależności od pojemności tunelu suszarniczego, zainstalowanej mocy grzewczej oraz wymiaru suszonej kostki słomy proponujemy Państwu duży wybór Suszarni Tunelowych Konwekcyjnych do Sprasowanej Słomy.
 • Każdą suszarnię dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.