Próżniowy Aparat Wyparny PAW jest przeznaczony do zagęszczania roztworów poprzez wykorzystanie procesu parowania. Dzięki zastosowaniu podciśnienia temperatura wrzenia roztworów wynosi od 33˚C do 76˚C.  Bęben rotacyjny wykonany jest ze stali kwasoodpornej. Rozpuszczalnik jest w całości izolowany i odzyskiwany. Urządzenie pracuje w systemie porcjowym, posiada systemy automatycznego pobierania roztworu oraz automatycznego zrzutu kondensatu.

Parametry techniczne
  • Maksymalna moc grzewcza 150 kW
  • W zależności od pojemności bębna, zainstalowanej mocy grzewczej oraz rodzaju zagęszcvzanego materiału proponujemy Państwu duży wybór próżniowych aparaów wyparnych.
  • Każdy aparat dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Nadciśnieniowy Aparat Wyparny NAW jest przeznaczony do zagęszczania roztworów zawierających substancje łatwopalne i materiały wybuchowe poprzez wykorzystanie procesu parowania. Dzięki zastosowaniu nadciśnienia proces parowania zachodzi w temperaturze od 100˚C do 110˚C. Zagęszczanie roztworów zachodzi w bębnie rotacyjnym ze stali kwasoodpornej.

Parametry techniczne
  • Maksymalna moc grzewcza 150 kW
  • W zależności od pojemności bębna, zainstalowanej mocy grzewczej oraz rodzaju zagęszcvzanego materiału proponujemy Państwu duży wybór nadciśnieniowych aparaów wyparnych.
  • Każdy aparat wyparny dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.