Suszarnie do balotów

Instalacja posiada 8 stanowisk suszarniczych, na których jednocześnie można suszyć 8 balotów lub 4 kostki. Instalacja składa się z nagrzewnicy, która zasila w ogrzane powietrze 2 kanały rozprężne. W każdym kanale rozprężnym znajdują się 4 stanowiska suszarnicze. Proces suszenia polega na podawaniu z nagrzewnicy do kanału rozprężnego ogrzanego powietrza z prędkością powyżej 6 m/s. Za pomocą wózka widłowego z chwytakiem baloty/kostki są ustawiane i umocowane na stanowiskach suszarniczych.
Ciśnienie powietrza w kanale rozprężnym wynosi 2500 Pa. Ciśnienie tłoczy powietrze w głąb balotu/kostki. Powietrze przepływa przez balot/kostkę susząc go i odprowadzając parę wodną.

Instalacja pracuje w trybie ciągłym lub porcjowym. Każde stanowisko suszarnicze pracuje niezależnie.

Sterowanie pracą suszarni oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych układów automatyki Siemens. Szafa sterownicza wyposażona jest w nowoczesny wyświetlacz dotykowy LCD 7”. Proces suszenia jest rejestrowany z możliwością zdalnego monitoringu.

Na zamówienie dostosowujemy wydajność instalacji. Możliwe opcje to instalacja na minimum 2 stanowiska suszarnicze.