ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.11.2016r.
ENCEKO-SERWIS Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie usług badawczo-rozwojowych określonych w przedmiocie zapytania ofertowego.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w załączniku. Jeżeli będą Państwo zainteresowani proszę o dostarczenie uzupełnionej dokumentacji do 18.11.2016 r. do godz. 10.00.
Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2016
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 09.11.2016r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 09.05.2017R.
ENCEKO-SERWIS Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ofert na wykonanie usług doradczych określonych w przedmiocie zapytania ofertowego. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami w załączniku. Jeżeli będą Państwo zainteresowani proszę o dostarczenie uzupełnionej dokumentacji do 16.05.2017 r. do godz. 10.00.
Zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2017r.
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Z DNIA 09.05.2017r.
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA