Do zagęszczania płynów doskonale nadają się aparaty wyparne próżniowe i nadciśnieniowe.


W próżniowych aparatach wyparnych możliwe jest szczególnie szybkie i efektywne niskotemperaturowe odparowanie wody i innych rozpuszczalników. W warunkach podciśnienia wszystkie rozpuszczalniki osiągają temperaturę wrzenia w zakresie niskich temperatur (np. w 50 mbar woda wrze w 33°C) co pozwala na otrzymanie produktu o szczególnych właściwościach, innych, niż w zagęszczaniu wysokotemperaturowym.


Próżniowy Aparaty Wyparny PAW pozwala zagęszczać właściwie każdy rodzaj substancji upłynnionych a także odzyskiwać każdy rodzaj rozpuszczalnika (wodę, etanol, metanol). Próżniowe aparaty wyparte mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, budowlanym, odpadowym itp.


Nadciśnieniowy Aparat Wyparny NAW doskonale nadaje sie do do zagęszczania roztworów zawierających płyny łatwopalne i materiały wybuchowe. Dzięki zastosowaniu nadciśnienia rozpuszczalniki osiągają temperaturę wrzenia powyżej 100°C.


Konstrukcja aparatów pozwala na całkowite odizolowanie odparowanego rozpuszczalnika (ważne w przypadku substancji niebezpiecznych) oraz jego całkowite odzyskanie w postaci wykroplonej.


W aparatach wyparnych zastosowano nowoczesny układ kontroli i sterowania pozwalający elastycznie dopasować parametry pracy dla różnych substancji upłynnionych.


Pomożemy w wyborze i doradzimy, jaki aparat zastosować najlepiej.